SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART FACTORY

ปลูกได้ ชั้นละ 72 ต้น

จำนวน

ข้อมูลสินค้า


รายละเอียดสินค้า

***กรุณาสั่งซื้อสินค้า ทาง LINE@ เท่านั้น***

FEATURES:

  • สามารถใช้โปรแกรมการปลูกพืชเพื่อแนะนำในการปลูกพืชและผักได้หลากหลายชนิด
  • เชื่อต่อเพื่อดูข้อมูล และสั่งการตัวเครื่องด้วย Smartphone 
  • แสดงอายุของพืช มีระบบอัตโนมัติปรับแต่งสภาพน้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่ล่ะช่วงเวลาและชนิดของผัก
  • ระบบควบคุม Online แสดงสถานะของเครื่องและสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการปลูกพืช (อุณหภูมิน้ำและอากาศ, ความชื้นสัมพัทธ์, CO2)
  • ควบคุมการปลูก แบบ Manual และ Auto ได้
  • สามารถปรับขนาดชั้นตามความสูงของพื้นที่เพาะปลูก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART COUNTER

Growing Capacity: 8 plants
0.00

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART SCREEN

Growing Capacity: 35 plants
0.00