มุมองศาหลอดหลอดไฟหรือดวงโคมโดยทั่วไปแบ่งได้3 แบบคือ

โดยเราสามารถเลือกมุมองศาของหลอดให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ต้องการส่งเน้นวัตถุเพื่อให้โดดเด่นควรเลือกใช้หลอดองศาแคบ ก็จะได้ความสวยงามกว่า รูปด้านล่างแสดงมุมองศาแบบต่างๆและขนาดเส้นผ่านศูนย์ของวงแสงเมื่อตกกระทบพื้นที่ระยะความสูงต่างๆ