จากกระแสการตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังในด้านต่างๆ อย่างมากมาย นั่นคือ หลอดไฟ LEDซึ่งเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ทุกภาคส่วนล้วนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะใช้พลังงานน้อยมากแต่ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างที่สูง จึงทำให้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

ข้อดีของหลอด LED หลอดไฟแอลอีดี

1.ประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างดีกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วๆ ไป
2.ตัวหลอด LED จะกินกระแสไฟน้อยมากประมาณ 1-20mA
3.LED ปล่อยความร้อนออกมาน้อยมาก ทำให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับอากาศ แอร์ทำงานน้อยลง ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม
4.มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณ 30,000 – 100,000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอลอีดี วงจรขับกระแส สภาพภูมิอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ
5.ไม่มีรังสีอินฟาเรต รังสีอัลตราไวโอเรต ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
6.เปิดปุ๊บติดปั๊บ ช่วยในการถนอมสายตา

วิธีการเลือกซื้อหลอด LED
1.ดูค่าความสว่างโดยดูจากค่า Lumen
2.ดูอายุการใช้งานของ หลอด LED
3.ดูชนิดสีหลอด LED ที่จะนำไปใช้
4.ดูการรับประกัน
5.ดูค่ามาตราฐานของหลอดไฟ LED