ประมวลภาพบรรยากาศ งาน IoT Showcase บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ร่วม ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ LED STREET LIGHT  จัดโดย CAT TELECOM 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  ณ  bhukitta Grand Ballroom อ. เมือง จ. ภูเก็ต