Smart Indoor Plant นวัตกรรมปลูกผักในบ้าน ออกอากศช่อง การเงินธนาคารทีวี

ภาพบรรยากาศ งาน LED Expo 2019

ภาพบรรยากาศงาน LED Expo 2019 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมผลิตภัณฑ์และสินค้าตัวใหม่ของทาบริษัท

ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ  ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

PEA สัมมนาด้านการจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 (CMPAL)

ภาพบรรยากาศงาน
PEA สัมมนาด้านการจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “FUTURE REVOLUTION OF ENERGY EFFICIENCY 2019 (FREE 2019)”

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จัดกิจกรรม  Future Revolution of Enegy Efficiency
เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติ
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ  ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม
 

เยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย

และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย

การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “เทคโนโลยีอัจฉริยะ”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) 
ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)"
วันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม นิลกาฬ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

เยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมและสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม
LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย

เยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, เอ็มเค เรสโตรองต์ และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย 

การผลิตผักปลอดภัยในระบบปิด Plant Factory

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “การผลิตผักปลอดภัยในระบบปิด Plant Factory”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรัษัทซีวิค มีเดีย จำกัด)
ได้ร่วมเป็นวิทยากร วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “สร้างอาชีพวิถีเกษตรกร 4.0”
คุณ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม (PFAL)"
วันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อบรมหัวข้อ ศักยภาพแสงและสีของ LED ต่อการผลิตพืชในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ งาน 
อบรมหัวข้อ ศักยภาพแสงและสีของ LED ต่อการผลิตพืชในประเทศไทย
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรัษัทซีวิค มีเดีย จำกัด)ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ ชนิดหลอด LED ที่เหมาะสมในการผลิตพืชชนิดต่างๆ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

Civic media เปิดตัว smart street light IoT ที่ ญี่ปุ่น !!

Cmlighting โดย บริษัท ซีวิคมีเดีย จำกัด บินไปเปิดตัว โคมไฟถนนอัจฉริยะ smart street light IoT
ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ในงาน CEATEC JAPAN CPS/IoT 2017 ที่ Makuhari Messe (มาคุฮาริเมสเซ)
โดยเริ่มตั้งแต่วันที 3-6 ตุลาคม2560 โดยทางบริษัท จะไปเปิดตัว โคมไฟถนน smart street light IoT....

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
CM Lighting - หลอด LED ที่สุดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน โดยบริษัทของคนไทย
สอบถามราคาขายส่ง และราคาโครงการได้ที่
TEL : 02-688- 0860 ต่อ 122 หรือ 123
Line : @cmlighting 
Instagram : civicmedia
Website : www.cmlighting.co.th 
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
#CMLIGHTING #CIVICMEDIA #IOT 
#SMARTSTREETLIGHT #LED 
#SMARTSTREETLIGHTIOT
SMARTSTREETLIGHT
SMARTSTREETLIGHTIOT
LED

ECP 2018

ภาพบรรยากาศ งาน 
International Symposium Environmental Control in Plant Cultivation (ECP 2018)
งานเสวนานานาชาติสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการปลูกพืช
คุณ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล (กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ
Challenge and Possibility for Plant Factory (Artificial Light) utilization in Thailand
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

IoT Showcase

ประมวลภาพบรรยากาศ งาน IoT Showcase บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ร่วม ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ LED STREET LIGHT  จัดโดย CAT TELECOM 
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  ณ  อาคาร CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

นวัตกรรมสุดล้ำโดยบริษัทคนไทย!!

ทางบริษัท   Cat telecom  เปิดตัวระบบเครือข่ายไร้สาย Iot  ( internet of things ) ควบคุมผ่านสัญญาน Lora  ที่เรารู้จักกันใน LoRaWAN ย่อมาจาก Low Power Wide Area Network เป็นระบบสัญญาณ ที่ใช้ควบคุม สั่งการ และเชื่อมโยงการสื่อสารของอุปกรณ์เครื่องใช้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน  ทั้งนี้ทาง Cat telecom ยังจับมือกับอีกหลายบริษัทเปิดตัวนวัตกรรม ใหม่ๆ  อีกด้วย .....

-----------------------------------

CM Lighting - หลอด LED ที่สุดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน โดยบริษัทของคนไทย

สอบถามราคาขายส่ง และราคาโครงการได้ที่
TEL : 02-688-0860 ต่อ 122 หรือ 123
Line : @cmlighting
Instagram : civicmedia
Website : www.cmlighting.co.th
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
#CMLIGHTING #CIVICMEDIA #IOT
#SMARTSTREETLIGHT #LED

LED

SMARTSTREETLIGHT IoT

 

 

บ้านและสวน The Renovation

โคมไฟถนนอัจฉริยะ โครงการแรกได้เริ่มขึ้นเเล้ว!

ภาพบรรยากาศการประชุมเเละหน้างานโปรเจค LoRa IoT Smart Streetlight ที่เทศบาลนครเชียงราย

รายการปากลำโพง

 

งานทำบุญบริษัทประจำปี 2561

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561 ใน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด พร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม ถึงสิ้นปีการศึกษา พ.ศ. 2563 โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการลงนามความร่วมมือโดย ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณชิงชัย คนธรรพ์สุกล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

LED Expo 2016

ขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้าน LED จากบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ในงาน LED Expo 2016 ตลอดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 19 - 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา รวมถึงให้การสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นภายในงาน เลยไม่พลาดที่จะนำภาพบรรยากาศในงานครั้งนี้มาฝาก แล้วพบกันในงานแสดงสินค้า และกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปจาก บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ผ่านทาง
Tel : 02-688-0860 ต่อ 122 หรือ 123
Line : @cmlighting
Facebook : civicmedia , cmlighting
Website : www.civicmedia.com , www.cmlighting.co.th

Thailand's First LoRa Smart Street Lighting Control Solution

โคมไฟถนนที่สามารถควบคุมผ่านมือถือในระยะไกลได้ ด้วยสัญญาณไร้สาย LoRa