ภาพบรรยากาศงาน
PEA สัมมนาด้านการจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “FUTURE REVOLUTION OF ENERGY EFFICIENCY 2019 (FREE 2019)”

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จัดกิจกรรม  Future Revolution of Enegy Efficiency
เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติ
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ  ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม