ยิ่งกว่าด้วย

มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าถึง 85
ไม่มีรังสอัลตราไวโอเรตและอินฟาเรต ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
ชั่วโมงการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบเก่า
รับประกัน 3 ปี
ตอบแทนความไว้วางใจด้วย
การรับประกันสินค้าทุกชิ้น

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART COUNTER

Growing Capacity: 8 plants

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART SCREEN

Growing Capacity: 35 plants

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART FACTORY

ปลูกได้ ชั้นละ 72 ต้น

NEWS & ACTIVITY

Smart Indoor Plant นวัตกรรมปลูกผักในบ้าน ออกอากศช่อง การเงินธนาคารทีวี


เยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย

และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม

โรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Facto

Read more..

การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “เทคโนโลยีอัจฉริยะ”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) 
ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "การปลูกพืชอัจฉริยะด้วยแสงเทียมในระบบ Plant Factory (PFAL)"
วันที่

Read more..