ยิ่งกว่าด้วย

มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าถึง 85
ไม่มีรังสอัลตราไวโอเรตและอินฟาเรต ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
ชั่วโมงการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบเก่า
รับประกัน 3 ปี
ตอบแทนความไว้วางใจด้วย
การรับประกันสินค้าทุกชิ้น

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART COUNTER

Growing Capacity: 8 plants

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART SCREEN

Growing Capacity: 32 plants

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART FACTORY

ปลูกได้ ชั้นละ 72 ต้น

NEWS & ACTIVITY

เยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ 
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมและสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชม
LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงาน บริษัท ซีวิค มีเดีย

Read more..

เยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด) 

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ขอขอบพระคุณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, เอ็มเค เรสโตรองต์ และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และ LAB ต้นแบบ ระบบ Plant Factory Artificial Light PFAL (ระบบปิด)

Read more..

การผลิตผักปลอดภัยในระบบปิด Plant Factory

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “การผลิตผักปลอดภัยในระบบปิด Plant Factory”
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรัษัทซีวิค มีเดีย จำกัด)
ได้ร่วมเป็นวิทยากร วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Read more..